Siccus Stockholm har också skapat växtobjekt till restauranger, kontor och andra offentliga miljöer.